Kontakt


Sprzedażą oraz serwisem technicznym maszyn i systemów pakujących Sitma w Polsce zajmuje się:

Norma System Sp. z o. o.
ul.Czeladnicza 23A / 1, 04-743 Warszawa
tel.: +48 22 615 50 79
info@normasystem.com.pl